Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klinika Chirurgii Plastycznej Este l’arte z siedzibą w Łodzi, przy ul. Aleksandrowskiej 167.
  2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług Kliniki Chirurgii Plastycznej Este l’arte– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3.  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
  4.  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat.
  5.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  6.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.